Što su to bakterijske kulture?

Prije svega potrebno je reći da bakterijske kulture moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

– biti ljudskog podrijetla i nepatogene
– ostati rezistentne na kiseli pH i žuč
– doći žive na mjesto koje koloniziraju
– proizvoditi antimikrobne substance
– modulirati imunološki sustav
– imati kliničke dokaze djelovanja i sigurnost